Testy i ranking fotelików samochodowych 2013

Zobacz pełne wyniki testów ADAC 2013 ★ na naszym blogu.

Naszy komentarz do testów fotelików samochodowych ADAC 2013.

Do roku 2010 istniała kategoria oceny „komfort” jednak w roku 2011 została usunięta przez niemiecki instytut ADAC i wprowadzono nową kategorię „substancje szkodliwe”. Dodatkowo bardzo ważną zmianą było dodanie oceny za ergonomię jako część składową obsługi fotelika.

Wprowadzenie tych zmian w obecnych testach powoduje, iż oceny końcowe zostają zaniżone poprzez włączenie oceny za obecność substancji szkodliwych. Pojawianie się substancji niedozwolonych w tapicerkach fotelików samochodowych, jest oczywiście groźne i niepożądane i również chcemy aby o tym informowano oraz aby ich nie było, jednak nie w kontekście bezpieczeństwa aktywnego podczas kolizji.

Wszelkie groźne sytuacje wynikłe z oddziaływania szkodliwych substancji zawartych w tapicerce, dziecko odczuje po tym jak przez długi czas będzie żuło elementy tapicerki lub oderwie/odgryzie kawałek i połknie.
Nie zgadzamy się na stosowanie niedozwolonych środków w tapicerkach, jednak wyrażamy swoje obawy wiedząc iż ocena za ich stosowanie jest postawiona na równi np. z oceną obrażeń podczas kolizji. Ocena za użycie w.w środków powinna być brana pod uwagę, jednak nasz sprzeciw budzi podział i skala przyznanej punktacji za ich użycie - powodując wypaczenie przeprowadzonych testów.

Podczas testów wyszła wada bazy Isofix do fotelika Baby Zero Plus. Podczas zderzenia czołowego, baza została rozerwana. Poprawnie zapięte zaczepy systemu Isofix pozostały na swoim miejscu, a cała baza wraz z wpiętym fotelikiem została wyrwana.
Przyznanie oceny ujemnej za taką konstrukcję i porównanie tej oceny do ujemnego punktu za "zawartość" substancji szkodliwych - uważamy za niesprawiedliwe.

Testy bowiem nie określają i nie precyzują stopnia owej zawartości. Badana jest zawartość takich substancji chemicznych jak barwniki azowe, środki zmniejszające palność, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ftalany, związki fenolowe, związki cynoorganiczne i metale ciężkie.

Wśród ekspertów branży, również słychać głosy sprzeciwu wobec zastosowania takiej skali

Oczekujemy, iż niemiecki instytut ADAC i austriacki OAMTC ujednolicą swoje wyniki testów i sposób ich publikacji. Publikacja tabel w różnym formacie, z różnymi składowymi i różnymi wagami poszczególnych składowych testów, powoduje trudność w interpretacji wyników i ich porównywaniu. To nie służy klientom, chcącym skorzystać z badań.

Zespół
Fotelik24.pl

Zobacz pełne wyniki testów ADAC 2013 ★ na naszym blogu.